Prawo do jazdy samochodem - wniosek, egzamin i kurs 2019

Prawo do jazdy samochodem - wniosek, egzamin i kurs 2019

Prawo jazdy - kategoria

W polskim ustawodawstwie obowiązuje 17 kategorii prawa jazdy - najczęściej uzyskiwana jest kategoria B, ponieważ umożliwia poruszanie się zarówno samochodem osobowym, jak i motorowerem, czy ciągnikiem rolniczym. Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji dostępna jest pełna lista pojazdów, którymi osoba z prawem jazdy kategorii B może sterować.

Dla kogo prawo jazdy kategorii B?

By uzyskać prawo jazdy kategorii B, trzeba ukończyć 18 rok życia lub w okresie 3 miesięcy przed osiągnięciem 18 lat otrzymać pisemną zgodę rodziców na rozpoczęcie nauki jazdy. Ponadto osoba pretendująca do zdobycia prawa jazdy kategorii B musi mieszkać w Polsce od co najmniej 185 dni w momencie składania dokumentów w urzędzie.

Jak zdobyć prawo jazdy kategorii B?

Proces należy rozpocząć od udania się na badanie dla kierowców, wykonywane przez uprawnionego lekarza. Na miejscu wypełnimy ankietę dotyczącą przebytych chorób i operacji, a także różnego rodzaju dolegliwości, a specjalista sprawdzi nasze zdolności motoryczne czy wzrok.
Następnie złożymy w urzędzie starostwa powiatowego wniosek o wydania prawa jazdy: w miastach na prawach powiatu może być to również urząd miasta, a w Warszawie - urząd dzielnicy. Jeżeli nie jesteśmy w stanie osobiście stawić się w urzędzie, najlepiej wysłać wniosek pocztą.

Wniosek o prawo jazdy 2019

Wraz z wnioskiem o wydanie prawa jazdy (dostępny w urzędzie i internecie, na stronie Ministerstwa Cyfryzacji) składamy orzeczenie lekarskie i następujące dokumenty:
1) aktualne, kolorowe zdjęcie w formacie 35x45mm - szczegółowe wymogi na stronie Ministerstwa Cyfryzacji
2) dowód osobisty lub paszport, lub kartę pobytu, lub zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały bądź czasowy, lub zaświadczenie o zameldowaniu (z urzędu gminy)
* pisemna zgoda opiekuna prawnego (jeśli wkrótce skończysz 18 lat) - dostępna w urzędzie; opiekun prawny podpisuje ją w obecności dziecka i urzędnika, na miejscu
* orzeczenie psychologiczne (jeśli starosta skierował cię na badania)

Kurs prawa jazdy

Gdy poprawnie wypełnimy wniosek o wydanie prawa jazdy i złożymy niezbędne dokumenty, otrzymamy od urzędnika numer PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę). Jeżeli dokumenty wysłaliśmy pocztą - numer PKK otrzymamy tą samą drogą.
Z podanym numerem możemy już zapisać się na kurs prawa jazdy w wybranym przez nas ośrodku szkoleniowym. W tym momencie posiadamy dwie możliwości: zdać najpierw egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD), a później zapisać się na kurs praktycznej nauki jazdy, lub od razu zapisać się na kurs łączący praktykę i teorię. Obie ścieżki są uznawane na drodze prawnej.

Egzaminy na prawo jazdy 2019

By otrzymać prawo jazdy, musimy zdać dwa egzaminy: teoretyczny i praktyczny. Pytania objęte w pierwszym teście znajdziemy w internecie i książkach przygotowujących do egzaminów na prawo jazdy. Udział w teście wiąże się z uiszczeniem opłat (określonych na stronie WORD-a, który odpowiada naszemu miejscu zamieszkania). Po zaliczeniu egzaminów na konto urzędu lub w kasie urzędu starostwa powiatowego wpłacamy 100,50 złotych. Prawo jazdy otrzymamy zazwyczaj w przeciągu 9 dni roboczych.

Tagi: prawo jazdy kategorii B | kurs prawa jazdy | prawo jazdy 2019 | egzamin na prawo jazdy 2019 | cena prawa jazdy 2019

Komentarze

Napisz Komentarz